Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 21 juni jl. reageerde de KBvG op het Conceptbesluit kwaliteit incassodienstverlening. De KBvG voorzag nagenoeg alle onderdelen van het besluit van een gepeperd commentaar, waaronder de vakbekwaamheids- en opleidingseisen voor kantoormedewerkers, de voorstellen voor de inrichting van de administratie en de wijze waarop een vordering inzichtelijk moet worden gemaakt en de omgangseisen.

Andere onderwerpen die de KBvG heeft becommentarieerd zijn de onnodige stapeling van geschillenregelingen, het voorgestelde tarief voor doorberekening beheer, handhaving en toezicht, alsmede de voorgestelde wijzigingen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen