Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op het moment dat de Tweede Kamer besloot dat de private schulden van de gedupeerden moesten worden kwijtgescholden heeft de KBvG contact gezocht met het ministerie van Financiën. De KBvG zorgt dat gerechtsdeurwaarders hun ambt goed kunnen uitoefenen en gerechtsdeurwaarders dienen de belangen van schuldeiser en schuldenaar. Beide belangen werden geraakt door deze kwijtschelding en het was zaak om snel praktische oplossingen te bedenken; mee te denken aan oplossingen zodat de wens van de Tweede Kamer kon worden gerealiseerd. Haast was geboden, dus niet eerst steggelen over voorwaarden en onderhandelingstrajecten, maar vertrouwen in elkaar en handen uit de mouwen steken!

Dat heeft de KBvG gedaan. Met behulp van de Stichting Netwerk gerechtsdeurwaarders (SNG) is een methode uitgedacht waarmee een moratorium (periode waarin geen beslag of ontruiming kan worden uitgevoerd) kan worden gesignaleerd bij de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. Er zat druk op de ketel: deze methode was snel te realiseren en garandeerde dat de gedupeerden niet met beslag of ontruiming te maken zouden krijgen. Voor KBvG en SNG betekende dit: organiseren, software bouwen, testen en alle gerechtsdeurwaarders informeren. Vertrouwen tonen in elkaar, de gerechtsdeurwaarders in de Belastingdienst, in de staatsecretaris en in alle andere betrokkenen. Voor de gerechtsdeurwaarders betekende dit ook: snel en zorgvuldig werken onder grote tijdsdruk. De moratoria verwerken bij de juiste personen, zorgen dat daar geen beslag of ontruiming zou worden uitgevoerd en schuldeisers informeren.

Vertrouwen in elkaar was de sleutel voor dit snelle oplossen en de succesvolle samenwerking. Als je elkaar niet lang kent is dat best moeilijk, maar als we terugkijken op het hele traject is het een fantastische samenwerking geweest. Vooraf had niemand durven hopen dat we zo zouden kunnen samenwerken. Dat vertrouwen in elkaar wil ik graag vasthouden. Rekening met elkaar houden, meedenken en niet alleen bezig zijn met eigenbelang. Samen komen we verder!
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen