Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Met ingang van 1 november dient in de dagvaarding inzichtelijk te worden gemaakt of is voldaan aan de meld- en informatieverplichtingen van artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het is dan aan de procesgemachtigde of diens opdrachtgever om daaraan zo goed mogelijk invulling te geven door toe te lichten op welke wijze dat in de desbetrefende zaak is gebeurd, zodat de behandelend kantonrechter dit bij de beoordeling kan meewegen. Indien een huurachterstand neit is gemeld omdat een huurder afwijzend heeft gereageerd op het aanbod om zijn contactgegevens aan de gemeente te verstrekken, dan kan dat eveneens - onderbouwd - worden aangegeven.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen