Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
19 aug 2020
Aanbieding CBS-onderzoek 'Schuldenproblematiek in beeld'

Staatssecretaris Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

12 aug 2020
Maximale kredietrente tijdelijk verlaagd

Op 20 juli jl. is het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in het Staatsblad gepubliceerd. Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet, tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19. De opslag op de wettelijke rente (thans 2%) wordt verlaagd van 12% naar 8%. Dat brengt mee dat de maximale kredietvergoeding wordt verlaagd naar 10%. Deze tijdelijke verlaging is ingegaan op 10 augustus 2020. Op 3 juni 2020 reageerde de KBvG op de internetconsultatie.

BRONofficielebekendmakingen.nl
12 aug 2020
Schriftelijke vragen over huisuitzettingen

CDA-Kamerleden Peters en Van Helvert stellen vragen naar aanleiding van het bericht ’emoties lopen hoog op bij huisuitzetting: meerdere politiepatrouilles rukken uit’ .

BRONtweedekamer.nl
12 aug 2020
Kamervragen over uitbetalingen in toeslagenaffaire

De Kamercommissie Financiën stelt naar aanleiding van het bericht op de website van de Belastingdienst “Eerste 100 gedupeerde ouders uitbetaald”​ feitelijke vragen​ aan de staatssecretaris van Financiën. De commissie heeft daarnaast besloten om een algemeen overleg te houden op 20 augustus.

BRONtweedekamer.nl
12 aug 2020
Ontwerpbegrotingen 2021

De vaste Kamercommissie voor Financiën stuurt een ​brief​ naar de overige Kamercommissies over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies.

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 8 oktober 2020

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Debat wijzigingswet Woo

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ​Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek
belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (TK 35112)

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Overleg Digitalisering TK commissie BZK

​Verslag​ van een algemeen overleg Digitalisering van de commissie BZK, gehouden op 31 juli 2020

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Bewijsstukken kinderopvangtoeslag 2019

​Schriftelijke vragen​ van Pieter Omtzigt (CDA) over vele ouders die in deze zomervakantie een brief kregen om binnen de veel te korte termijn van twee weken bewijsstukken over de kinderopvangtoeslag 2019 op te sturen.

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
MvT Wetboek van Strafvordering versie juli 2020

Het ministerie J&V​ publiceert​ de ambtelijke versie juli 2020 van de Memorie van Toelichting Wetboek van Strafvordering.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen