Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
06 okt 2020
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door Eerste Kamer

Het is de bedoeling dat de WHOA de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. De regeling wordt van toepassing op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Zij kunnen door deze wet daarom makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen.

BRONrijksoverheid.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen naar de Kamer gestuurd. In de ​nota​ bij het voorstel reageert de minister op enkele opmerkingen op het voorstel en wordt onder het kopje ‘Inhoud wetsvoorstel’ diverse keren naar de inbreng van de KBvG verwezen: de KBvG heeft, evenals MKB-Nederland, gepleit voor de invoering van een aparte procedure voor onbetwiste schuldvorderingen

BRONtweedekamer.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW

Minister Koolmees (SZW) heeft de ​vragen​ van de verschillende fracties n.a.v. de verzamelwet SZW beantwoord. In een van de antwoorden schrijft hij over de beslagvrije voet: ‘Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt de coördinerende deurwaarder (CDW) geïntroduceerd. De CDW is het aanspreekpunt voor zowel de schuldenaar als de derde beslagene als het gaat om de beslagvrije voet en het is dus ook de door de CDW gecommuniceerde beslagvrije voet die bij de uitvoering van het beslag moet worden gehanteerd. Met de overgangstermijn wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een door Onze Minister aangewezen beslagleggende partij nog kortstondig de beslagvrije voet op basis van het oude recht berekent. De regels rond de coördinerende deurwaarder worden hierdoor niet geraakt en treden onverkort in werking

BRONtweedekamer.nl
30 sep 2020
Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Minister De Jonge reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel met tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19).

BRONrijksoverheid.nl
29 sep 2020
Beantwoording Kamervragen over handelwijze UWV bij terugbetalen

Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht 'Brief van UWV: 27.000 euro terugbetalen, binnen zes weken'.

BRONrijksoverheid.nl
29 sep 2020
Kamerbrief over de terugbetalingsregeling uitgestelde schulden

Staatssecretaris Vijlbrief stuurt de Tweede Kamer een brief over de terugbetalingsregeling uitgestelde schulden.

BRONrijksoverheid.nl
23 sep 2020
Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de toename van dakloosheid door de kostendelersnorm

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft de ​Kamervragen​ van Van Dijk (SP) over de toename van dakloosheid door de kostendelersnorm beantwoord. De staatssecretaris schrijft in het antwoord o.a. dat er n.a.v. de COVID-19 crisis een aantal maatregelen is genomen om te voorkomen dat als gevolg hiervan nóg meer mensen dak- en thuisloos worden, zoals het ‘Gezamenlijk statement verhuurders over huisuitzettingen en tijdelijke huurcontracten tijdens de Coronacrisis’ waarmee huisuitzettingen zijn voorkomen.

BRONtweedekamer.nl
23 sep 2020
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voor het introduceren van meerdere griffierechtcategorieƫn voor lagere geldvorderingen

Minister Dekker stuurt de Tweede Kamer de ​nota​ naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het wetsvoorstel houdt verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen. Op 30 september 2019 reageerde de KBvG op de internetconsultatie van dit voorstel.

BRONrijksoverheid.nl
23 sep 2020
Kamerbrief over vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen

De ministers Dekker en Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het wegwerken van achterstanden bij strafzaken als gevolg van de coronacrisis.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen