Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Van 30 mei tot en met zaterdag 3 juni vindt in Den Haag de eerste Week van de Rechtsstaat plaats. De Eerste en Tweede Kamer, het Kabinet van de Koning, de Raad van State, de Hoge Raad, de Raad voor de rechtspraak, de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen, het Nationaal Archief, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Schadefonds Geweldsmisdrijven hebben de handen ineengeslagen en houden allemaal open huis op zaterdag 3 juni onder de naam Rondje Rechtsstaat.

Tijdens het Rondje Rechtsstaat kan iedereen van jong tot oud, kosteloos en zonder inschrijving deze tien verschillende instituties die de rechtsstaat vormgeven bezoeken, kennismaken met de professionals die daar werken en informatie krijgen over vragen als: hoe komt een wet tot stand? Hoe komt een rechter tot zijn oordeel? Welke rol vervullen de diverse instituties?

Tijdens de week worden prijzen uitgereikt aan scholieren die het beste werkstuk over de rechtsstaat hebben gemaakt (zaterdag 3 juni 11.00 uur in de Tweede Kamer) en de jonge jurist die het beste essay over dit thema heeft geschreven (donderdag 1 juni 12.30 uur in het gebouw van de Hoge Raad).

Voor de mensen die in de wetgevende, de rechterlijke, de uitvoerende macht of de wetenschap werken is er de hele week een programma waarin thema’s worden uitgelicht als interbestuurlijke verhoudingen, digitalisering, ontwikkelingen in de EU, wijkrechtspraak, mensbeelden, 175 jaar Thorbecke en vermogensongelijkheid. Tijdens de bijeenkomsten kunnen zij de onderlinge contacten versterken en informatie uitwisselen.

De Week van de Rechtsstaat is een initiatief van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen. Het doel ervan is de kennis over het belang en de werking van de rechtsstaat te vergroten. Onze democratische rechtsstaat staat garant voor grondrechten voor alle burgers en voor scheiding der machten, en is een instrument om oorlog te voorkomen en conflicten vreedzaam te beslechten.

Klik hier voor meer informatie en hier voor het programmaboekje

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen