Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Boeiende discussies op prikkelende stellingen legden de verschillen bloot van de deelnemende politieke partijen tijdens het KBvG verkiezingsdebat ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt’ op donderdag 2 november in Nieuwspoort. Moderator Tanja Braun leidde het debat en betrok ook het aanwezige publiek, die reageerden op de ideeën van politici met hun eigen ervaringen. KBvG Voorzitter Chris Bakhuis spreekt van een boeiende avond met verrassende inzichten.
”De gerechtsdeurwaarder moet meer regie krijgen bij de oplossing van problematische schulden, wat de KBvG betreft. Het is goed als we met elkaar van ideeën wisselen hoe dit vorm te geven.”

Na een korte introductie van voorzitter Chris Bakhuis over het waarom van het verkiezingsdebat gaf André Moerman toelichting op het rapport ‘Schulden klein houden, perspectief bieden’.
Tanja Braun bevroeg de kandidaat-Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA), Hülya Kat (D66), Hans Boerwinkel (SP), Sandra Palmen (NSC) en Daan de Kort (VVD) op de volgende stellingen:

  • Stel eén coördinerend gerechtsdeurwaarder aan bij problematische schulden;
  • Bij een nieuwe rol van gerechtsdeurwaarders hoort een sociaal tarief;
  • Maak een einde aan de voorkeursbehandeling van de overheid: geen voorrang voor de Belastingdienst;
  • Geef gerechtsdeurwaarders toegang tot alle (digitale) gegevens (transparantie in vermogen is de basis van iedere oplossing op het gebied van schulden);
  • De gerechtsdeurwaarder moet in dienst van de overheid.

De overeenkomsten maar nog meer de verschillen tussen de politieke partijen werden duidelijk merkbaar en zorgden voor vragen en reacties van het aanwezige publiek.
Op de stelling ‘stel eén coördinerend gerechtsdeurwaarder aan bij problematische schulden’, waren alle partijen het eens. Het verschil lag vooral in het idee erachter en de uitvoering ervan. Een tarief voor het werk bij een bredere rol van de gerechtsdeurwaarder voor de sociale taken vonden niet alle partijen bij voorbaat noodzakelijk.

Over de stelling of de Belastingdienst haar voorkeurspositie moet behouden waren de meningen behoorlijk verdeeld.
Wat D66 betreft moeten deze instellingen vooral het goede voorbeeld zijn als grootste schuldeiser. SP dacht daar duidelijk anders over: “Als je bedrijven zoals Wehkamp en andere schuldeisers in rangorde gelijk zou stellen dan dient dat niet het algemeen belang. De Belastingdienst int voor het algemeen belang en zorgt voor onze collectieve voorzieningen als onderwijs en zorg (…).”

Over de stelling ‘Geef gerechtsdeurwaarders toegang tot alle (digitale) gegevens (transparantie in vermogen is de basis van iedere oplossing bij schulden)’ liepen de meningen uiteen. Zo vindt het CDA dat inzicht in schulden en in vermogen van groot belang is om tot efficiënte hulp te komen. NSC vindt vooral de privacywet, de AVG, doorslaggevend en dat de overheid moet zorgen voor een goede naleving.

Met de laatste stelling ‘’De gerechtsdeurwaarder moet in dienst van de overheid’ kwam een eind aan een debat met duidelijke tegenstellingen. VVD en CDA zien daar beiden de toegevoegde waarde niet van in. SP dacht er duidelijk anders over, maar zegt daarbij ‘nu nog niet’.

Chris Bakhuis sloot de avond af met een woord van dank aan de politici en Tanja Braun voor de leiding aan het debat. “De politici waren goed geïnformeerd en duidelijk op de hoogte van wat er speelt bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders.” Ook het aanwezige publiek was volop betrokken, van gerechtsdeurwaarders tot beleidsmakers bij gemeente en Rijksoverheid.

De KBvG blikt terug op een levendige avond die werd afgesloten met een gezellige borrel in Nieuwspoort.

Het verkiezingsdebat is terug te kijken via livestream
https://www.nieuwspoort.nl/programma/verkiezingsdebat-schulden-en-invordering-naar-een-aanpak-die-werkt/livestream

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen