Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de ketenpartijen een toelichtende video ontwikkeld voor professionals om hen inzage te geven in de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze wet is per 1 januari 2021 in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat schuldenaren voldoende overhouden om hun vaste lasten en boodschappen van te betalen als er beslag op hun inkomsten wordt gelegd. De KBvG heeft het initiatief genomen om de nieuwe wet tot stand te brengen. Gerechtsdeurwaarders signaleerden dat de beslagvrije voet in 75% van de gevallen verkeerd werd vastgesteld, doordat schuldenaren zelf hun gegevens moesten aanleveren.

De stappen die gezet zijn, zorgen ervoor dat voor de grootste groep schuldenaren een eerlijker beslagvrije voet wordt vastgesteld. In dat proces zal nog verder verbeterd worden en is de samenwerking tussen de ketenpartners (en ook daarbuiten) een belangrijk onderdeel.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen