Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de afgelopen jaren kwamen er een aantal ernstige mishandelingen van gerechtsdeurwaarders in het nieuws. Gerechtsdeurwaarders die soms uren werden gegijzeld, fysiek werden mishandeld of werden bedreigd met (vuur)wapens. Maar ook komt voor dat bewoners voorafgaand aan een ontruiming bewust het gas laten aanstaan. Daarnaast zijn ook medewerkers van de gerechtsdeurwaarders geregeld het slachtoffer van agressie. Het gaat dan veelal om schelden, intimidatie en bedreiging, telefonisch of op kantoor. In de eerste helft van 2022 constateerde de KBvG een toename van het aantal meldingen van agressie tegen deurwaarders of medewerkers; 615 tegenover een totaal van 445 over heel 2021. 
 

De beroepsorganisatie heeft deze verontrustende ontwikkeling via een brandbrief aan minister Weerwind naar buiten gebracht en veel media pikten dit op. De minister zegde tijdens een werkbezoek in november aan de KBvG toe dit onderwerp hoog op zijn agenda te zetten. Ook bij de KBvG staat dit onderwerp hoog op de agenda; verschillende mogelijkheden voor een betere afhandeling van aangiften worden verkend. 

Het doen van aangifte
Het doen van aangifte kost veel tijd; niet alleen voor de deurwaarders, óók voor de politie. De KBvG is daarover in gesprek met Justitie en politie, onder andere over eenvoudigere aangiftemogelijkheden. Denk daarbij aan het digitaal doen van aangifte. Die mogelijkheid moet er niet alleen zijn in het geval van aangiften bij agressie. 

Opvolging van aangiften
Het vergemakkelijken van de aangifte is een eerste goede stap, maar als aan die aangifte vervolgens geen of gebrekkige opvolging wordt gegeven, dan is het een wassen neus. Vaak is het argument voor sepot dat er geen getuige is van de daad van agressie jegens de gerechtsdeurwaarders. Aan de deur hebben deurwaarders echter bijna altijd te maken met een-op-een situaties, zonder getuigen. In dat geval wordt aan de verklaring van de deurwaarder dezelfde waarde gehecht als die van de agressor. dat van de ander. Het is dan ook van groot belang dat gerechtsdeurwaarders op hun ambtseed geloofd worden als zij aangifte doen van een daad van agressie, dat aan hun verklaring meer waarde wordt toegekend dan aan de verklaring van de agressor en dat de aangifte daarmee voldoende bewezen is en opgevolgd kan worden. De gerechtsdeurwaarder is immers een openbaar ambtenaar die een wettelijke taak uitvoert. Zonder hem is een vonnis van de rechter een papieren tijger. Voor een goede werking van onze rechtsstaat is het dan  ook erg belangrijk dat opvolging wordt gegeven aan de aangiftes door gerechtsdeurwaarders.   

Tot die tijd 
Totdat dit goed geregeld is, is de hoop en verwachting van de  KBvG dat deurwaarders aangifte blijven doen in geval van agressie; of het nou een duw of een klap is, verbaal geweld of onttrekking aan een beslag. Want hoe beter kan worden aangetoond waar de beroepsgroep mee te maken heeft, hoe sterker deurwaarders staan in het aansporen van verbetering in de opvolging van aangiften. 


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen