Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op onze oproep om een casus in te sturen voor de PROP-award van januari 2022 hebben twee gerechtsdeurwaarderskantoren gereageerd: GGN en Meijerink Gerechtsdeurwaarders. Beide genomineerden hebben een originele casus ingezonden met een maatschappelijke impact.

In de casus van GGN wordt beschreven wat het kantoor doet om bij beslag op een motorvoertuig de maximale verkoopwaarde te verkrijgen voor hun debiteurklanten én voor de opdrachtgevers. Dankzij een nieuw ingericht proces en samenwerking met BCA Autoveiling hebben zij de gemiddelde verkoopwaarde weten te verdubbelen.

In de casus van Meijerink Gerechtsdeurwaarders wordt onder andere beschreven hoe een ontruiming van drie horecapanden kon worden voorkomen door een regionale samenwerking met de Regio Zwolle Brigade (RBZ). Door de inzet van het Zwolse netwerk wordt gezocht naar oplossingen voor ondernemers uit de regio die in de financiële problemen zijn geraakt.

Op dit moment beraadt de jury zich nog over deze twee inzendingen. Volgende week (week 3) zal de winnaar van de PROP-award bekend worden gemaakt.

Wat is ook weer de PROP-award?
In het ambt van gerechtsdeurwaarder zoek je regelmatig naar oplossingen voor zowel schuldeisers als debiteuren. Omdat die pragmatische oplossingen bijdragen aan een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek en een mooiere maatschappij, wil de KBvG graag laten blijken hoezeer dat gewaardeerd wordt.
 
Om die reden hebben wij de PROP-award (PRagmatische OPplossing) in het leven geroepen, een award voor een (innovatieve) pragmatische actie waarmee een maatschappelijk knelpunt of probleem is voorkomen of opgelost. Het probleem is daarmee dus naar de prullenbak geholpen.
Je kunt een nominatie vanuit je eigen gerechtsdeurwaarderskantoor of voor een ander deurwaarderskantoor insturen per e-mail (kbvg@kbvg.nl) onder vermelding van PROP-award en de maand waarvoor je inzendt. De nominatie dient ingezonden te zijn vóór de 1e van de maand. Halverwege de maand zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Wat valt er te winnen?
Het gaat in eerste instantie om de eer. De award bestaat uit een bronzen ‘prop papier’ op een sokkel. Stuur je maandelijks een pragmatische oplossing in, dan kun je dus gedurende het jaar meerdere awards winnen. Natuurlijk maken we er elke keer een mooie vermelding van op de Linkedin pagina van de KBvG. Vanaf 2023 wordt er aan het begin van een nieuw jaar ook een jaaraward gekozen voor de beste inzending van het afgelopen jaar. De inzendingen willen we daarnaast ook graag gebruiken in de nieuwsbrieven of het magazine. Het kan zijn dat we je dan vragen voor een interview.

Waar moet je inzending aan voldoen?

 • De inzending komt van een kantoor waarvan één of meer gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het register van gerechtsdeurwaarders
 • Iedereen kan een gerechtsdeurwaarderskantoor met een innovatie, project of eenmalige actie aanmelden 
 • De deelname betreft een actie direct verband houdend aan handelen of niet handelen door gerechtsdeurwaarder en/of medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor 
 • Het handelen kan zowel een innovatie, project als een eenmalig actie zijn 
 • De oplossing moet zijn geïnitieerd en/of uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en/of medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor; 
 • Door de innovatie, het project of de actie is voorkomen dat er een maatschappelijk urgente of noodtoestand ontstond of kon ontstaan 
 • Een gerechtsdeurwaarder van het aangemelde gerechtsdeurwaarderskantoor wil meewerken aan een interview, publiciteit en het in ontvangst nemen van de prijs
 • Door deelname gaat het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor akkoord met de deelname regels en ziet af van rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden en bezwaren 
 • Uitsluitend volledig ingevulde deelnames ingediend via kbvg@kbvg.nl worden in behandeling genomen 
 • Het deelnemende en winnende gerechtsdeurwaarderskantoor communiceert op een bij de prijs passende manier (te beoordelen door het bestuur van de KBvG). Is dat niet het geval, dan kan het bestuur van de KBvG de prijs intrekken met een gemotiveerd besluit. 

De beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit de KBvG-voorzitter (of in geval van een inzending vanuit zijn kantoor de vice-voorzitter) en twee ketenpartners of stakeholders, uit een roulerende pool. Er zijn drie beoordelingscriteria:

 • maatschappelijke impact van de innovatie, het project of de actie 
 • originaliteit en doorzettingsvermogen van de gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers van het gerechtsdeurwaarderskantoor 
 • doordachtheid van de innovatie, het project of de eenmalig actie 

Ook meedingen?
Ook voor de maand februari kun je meedoen met de KBvG PROP-award. Stuur je nominatie in vóór 1 februari en maak kans op de bronzen prop, het symbool van het naar de prullenbak verwijzen van het probleem dat is opgelost.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen