Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op woensdag 14 december vindt het seminar ‘Doen of laten?’ plaats, georganiseerd door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

De insteek van het seminar is doenvermogen en toegang tot het recht. Een grote groep mensen kan de weg naar (juridische) professionals namelijk niet vinden of kan zich die dienstverlening niet veroorloven. Veel problematiek blijft daardoor onopgelost, met alle economische en emotionele schade van dien. De beroepsorganisaties stellen zichzelf de vraag of zij daar een rol in kunnen spelen en of zij op dat gebied kunnen samenwerken. 

De bijeenkomst wordt geopend door Dineke de Groot, president van de Hoge Raad. Bestuurders van de organisaties geven ieder een korte impressie van hun ervaringen met de groep rechtzoekenden met beperkte zelfredzaamheid, wat zij als organisaties al doen, wat werkt en waar zij input van de zaal kunnen gebruiken. Vervolgens vindt daarop een reflectie plaats door onder andere Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht en Tweede Kamerlid Songül Mutluer (PvdA). Het is een interactieve bijeenkomst waarbij de zaal door de sprekers wordt betrokken door middel van stellingen en vragen. 

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst, meld je dan bij het bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl. Je krijgt van ons dan een link om je aan te melden. Er is echter maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld je snel aan! Is er geen plek meer, dan kan je op een wachtlijst geplaatst worden.  
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen