Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG heeft met belangstelling kennisgenomen van het onderhandelingsakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB voor een nieuw kabinet. De beoogde coalitie maakt terecht van bestaanszekerheid van mensen in de knel een belangrijk aandachtspunt. De KBvG pleit al jaren voor een goede aanpak van armoede en schulden. De gerechtsdeurwaarders zouden graag ook meer preventieve taken uitvoeren bij mensen met betalingsachterstanden. We zien daarom uit naar concrete voorstellen op dit vlak.

De gerechtsdeurwaarders verwelkomen het voornemen van het kabinet om de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening door te zetten. In de doorverwijzing kan onze beroepsgroep een belangrijke rol spelen. We brengen 1,5 miljoen huisbezoeken per jaar en hebben daarom vaak als eerste in beeld bij welke gezinnen problematische schulden ontstaan. We staan klaar om ook een nieuw kabinet met raad en daad bij te staan op dit vlak.

Over huisbezoeken gesproken: we zijn aangenaam verrast dat het kabinet inzet op  'daadwerkelijke verruiming van de mogelijkheden, tijden en locaties voor contacten in persoon’. We beschouwen dit als een (indirecte) erkenning van de kern van ons werk. We wijzen erop dat er in de deurwaardersbranche diverse onwenselijke initiatieven lopen met bijvoorbeeld digitale oproeping. We rekenen dus op steun van het kabinet bij onze kritiek hierop.

Veel punten moeten de komende maanden nader uitgewerkt worden. Zoals bijvoorbeeld het voorgenomen ‘recht op vergissen’ voor burgers en het voornemen om aanmanings- en incassokosten van de overheid te verlagen. Evenals het aanpakken van hardheden in het beleid door de minister van Binnenlandse Zaken. We zeggen alvast toe dat we als gerechtsdeurwaarders een actieve bijdrage aan deze aanpak zullen leveren.

We wensen de nieuwe coalitie veel wijsheid toe bij haar belangrijke werk de komende jaren en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Namens het bestuur van de KBvG

Mw. Chris Bakhuis-van Kesteren, voorzitter

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen