Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Eerder heeft de Rechtbank Amsterdam bericht over het afdoen van dagvaardingszaken bij kanton Amsterdam. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen uitgebrachte dagvaardingszaken tot en met 6 april 2020 en vanaf 7 april 2020. Met dit bericht stelt de rechtbank u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dagvaarding tot en met 6 april 2020
Deze zaken waren in verband met de coronamaatregelen die golden vanaf 17 maart 2020 ambtshalve aangehouden. Partijen waren gedagvaard om te verschijnen, terwijl er vanaf 17 maart 2020 geen fysieke rolzittingen werden gehouden. Het gaat hier om in totaal 3.690 zaken die niet vallen onder de werking van de Tijdelijke wet Covid-19, want bij de dagvaarding was nog geen brief uitgereikt waarin staat dat de gedaagde kan bellen, e-mailen of schrijven dat hij of zij mondeling of schriftelijk verweer wil voeren.

De gedaagden in deze zaken worden opnieuw opgeroepen door de griffier. De Rechtbank Amsterdam houdt sinds eind september 2020 iedere woensdagmiddag een extra zitting waarvoor steeds honderd gedaagden per brief worden opgeroepen. De schuldhulpverlening is aanwezig op deze zittingen. Als gedaagden niet verschijnen krijgt de eisende partij de gelegenheid om een oproepingsexploot uit te brengen. Als gedaagden dan niet verschijnen kan verstek worden verleend. Gelet op het aantal aangehouden zaken zal het naar verwachting nog tot de zomer van 2021 duren totdat de achterstand helemaal is ingelopen. Als uw zaak aan de beurt is krijgt u vanzelf bericht. Het heeft geen zin om navraag te doen over de status van uw zaak. De griffie kan uw vraag niet beantwoorden, omdat de datum van de voortzetting pas bekend is als de griffier de gedaagde oproept.

Dagvaarding vanaf 7 april 2020
Deze zaken waren aangehouden in verband met de betekening en zijn vervolgens in de periode van begin augustus tot half november 2020 behandeld.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen