Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Lees hier de nieuwe nieuwsbrief van de UIHJ, geopend met een persoonlijk woord van de president Marc Schmitz. De editie van juli/augustus 2023 begint met een bericht over de zorgwekkende politieke omstandigheden in bepaalde Afrikaanse landen, die uiteindelijk ook geleid hebben tot ongerechtvaardigde arrestaties en de opsluiting van een collega. De UIHJ heeft daarom contact opgenomen met de lokale autoriteiten om te achterhalen welke omstandigheden geleid hebben tot die opsluiting. Met succes, de collega is inmiddels vrijgelaten. 

Verder wordt er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zoals het bezoek van vice president Jos Uitdehaag en bestuurssecretaris Patrick Gielen aan Baku, Azerbaijan. Daarnaast wordt er gesproken over de deelname van Marc Schmitz aan een hoorzitting van de Commissie Juridische zaken van Deelstaatparlement Noordrijn-Westfalen. De hoorzitting ging over de vaststelling van de kosten voor gerechtsdeurwaarders in het kader van de elektronische betekening van stukken.

Nog een belangrijk onderwerp is het aantal aanmeldingen voor het congres volgend jaar in Rio de Janeiro. Er zijn al meer dan 250 mensen die zich hebben aangemeld. Houd dus rekening met het beperkte aantal kaarten en de beschikbaarheid in de hotels, mocht je hierbij willen zijn. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen