Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Corona-uitbraak heeft gevolgen voor ons allemaal. De overheid legt maatregelen op die diep ingrijpen in het dagelijks leven. Ook de gerechtsdeurwaarders moeten in deze uitzonderlijke situatie het belang van de volksgezondheid voorop stellen.

Daarom heeft de KBvG de volgende maatregelen afgekondigd.

  • We adviseren gerechtsdeurwaarders met klem om ontruimingen en beslagleggingen op inboedel op te schorten waar mogelijk;
  • We vragen het kabinet om een noodfonds te onderzoeken voor schrijnende situaties die kunnen ontstaan bij schuldeisers;
  • Bij het betekenen van gerechtelijke stukken moet fysiek contact zoveel mogelijk worden voorkomen.

Allereerst krijgen gerechtsdeurwaarders het dringende advies om voorlopig geen ontruimingen en boedelbeslagen uit te voeren. We moeten fysiek contact tussen mensen in deze dagen tot een minimum beperken. Dan past geen beslaglegging, waarbij ‘social distancing’ nauwelijks in acht te nemen is. Daarnaast moeten mensen zoveel mogelijk binnen blijven. Daarbij passen geen ontruimingen.

Voor de duidelijkheid: ontruimingen en beslagleggingen doen gerechtsdeurwaarders niet naar believen. Deze ambtshandelingen gebeuren uitsluitend op gerechtelijk bevel. Maar bij de planning van de uitvoering hebben gerechtsdeurwaarders soms speelruimte. Die moeten ze maximaal benutten om de ambtshandelingen zoveel mogelijk uit te stellen, tot de overheidsmaatregelen weer opgeheven worden.

Er zijn uitzonderingen. Sommige ontruimingen en beslagleggingen kunnen niet wachten. Bijvoorbeeld: een woonhuis met een wietplantage of een urgent beslag op waardevolle zaken. Nu al zien we rechters die in hun vonnissen rekening houden met de Corona-uitbraak en de overheidsmaatregelen, maar die de ontruiming toch gelasten. De gerechtsdeurwaarder is dan verplicht om op te treden en zal dat ook doen. Dit om de rechtsorde te handhaven. Politiebijstand is dan wel noodzakelijk om de uitspraak van de rechter te effectueren. De schuldenaren kunnen in zo’n situatie nog steeds uitstel vragen in een spoedvoorziening bij de rechter.

De KBvG vraagt het kabinet om goed in de gaten te houden of er geen schrijnende gevallen ontstaan bij de schuldeisers. Mensen die voor het levensonderhoud afhankelijk zijn van alimentatie van hun ex-partner, MKB’ers die met onbetaalde rekeningen zitten - dreigen de dupe te worden van de opschorting van maatregelen. Wellicht kan het kabinet een noodfonds creëren om te voorkomen dat deze schuldeisers in de problemen raken.

De gerechtsdeurwaarders hebben een werkwijze ontwikkeld voor het in persoon overhandigen van dagvaardingen en andere zogenaamde exploten. Ook bij deze handelingen is het lastig social distancing in acht te nemen. De gerechtsdeurwaarders nemen de RIVM-richtlijnen in acht en zo nodig wordt het exploot in de brievenbus gelaten. De gebruikelijke toelichting wordt dan via alternatieve contactvormen als telefoon of mail verstrekt. De beroepsgroep vertrouwt erop dat rechters deze werkwijze t.z.t. coulant zullen benaderen.

De KBvG ontvangt veel signalen dat kantoren of filialen (bijvoorbeeld van de banken of de SVB) sluiten. Men verzoekt de gerechtsdeurwaarder de exploten dan maar per e-mail aan te leveren. Dit is niet mogelijk omdat het geen geldige manier is van betekenen. De wet biedt wel een mogelijkheid om digitaal derdenbeslag te leggen via een beveiligde infrastructuur als de derde (zoals een bank of werkgever) zich daarvoor heeft aangemeld. De KBvG roept deze organisaties op om zich met spoed aan te melden via kbvg@kbvg.nl. Zie voor meer informatie: www.sng.nl.

TOT SLOT - we bevinden ons zoals gezegd in een uitzonderlijke situatie. Ook voor de gerechtsdeurwaarder is het wikken en wegen wat nu wijsheid is. We doen dat naar eer en geweten en met gezond verstand. Daarbij zullen we ongetwijfeld nog tegen problemen en dilemma’s aanlopen. We vragen iedereen om begrip hiervoor. Via deze website zullen we regelmatig nieuwe inzichten en ontwikkelingen delen.

Kijk voor de laatste adviezen en informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen