Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 1 augustus jl. is de nieuwe beslagsyllabus verschenen. De beslagsyllabus wordt gepubliceerd door de Rechtspraak en bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. De belangrijkste wijzigingen staan kort opgesomd op pagina 3 en 4 van de syllabus.

Zo is (ter verduidelijking) toegevoegd dat als de vordering in kort geding wordt afgewezen, het beslag vervalt zodra de appeltermijn ongebruikt verstreken is. Dat geldt niet als tijdig een bodemzaak (als hoofdzaak) aanhangig is gemaakt. Ook de alinea over de aanhangigheid van KEI-zaken is verwijderd. Daarnaast is recente jurisprudentie toegevoegd die verduidelijkt dat een merk binnen de reikwijdte van  artikel 474bb Rv. valt. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen