Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Rabobank is de eerste grote bank die per 1 juli 2020 een negatieve rente van 0,5% gaat hanteren voor het gehele tegoed op een derdengeldenrekening. Op Advocatie.nl is daarover een artikel gepubliceerd. Advocaten- en notariskantoren mogen de hieruit voortvloeiende extra (bank)kosten doorberekenen aan cliënten, aldus de NOvA en de KNB.

Zoals wel vaker in de vergelijking met advocaten en notarissen, ligt dat bij de deurwaarders essentieel anders. Crux is dat het voor de deurwaarders ondoenlijk is om over de grote hoeveelheden kleine bedragen op de derdengeldrekeningen van gerechtsdeurwaarders, kosten door te berekenen aan de cliënten. De administratieve handelingen die daarmee gepaard gaan wegen niet op tegen de kosten die doorberekend moeten worden.

De gerechtsdeurwaarders willen niet opdraaien voor deze bankkosten, zij zijn immers alleen beheerder van de derdengeldrekeningen. De KBvG heeft geprobeerd dat via de Nederlandse Vereniging van Banken uitgelegd te krijgen aan de banken, hetgeen de NVB niet tot haar taak rekende. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid toegezegd dat gesprek met de NVB nog eens te willen voeren.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen