Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer bericht dat hij samen met de minister voor Armoedebeleid, een verkenning zal starten naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering.

Verkenning om te komen tot goed functionerende invorderingsketen

Deze verkenning moet resulteren in een aantal scenario’s of alternatieven. Doel is om te komen tot een goed functionerende invorderingsketen die doet waarvoor deze is bedoeld, namelijk de belangen behartigen van schuldeiser én schuldenaar. Bij de verkenning zullen de volgende rapporten en inzichten betrokken worden:

  • de kennisanalyse over invordering van de Hogeschool Utrecht en schuldenexpert André Moerman
  • het onderzoek van Nadja Jungmann en André Moerman ‘Schulden klein houden en perspectief bieden’ (gefinancierd door de KBvG)
  • SEO rapport over het Kwaliteitsfonds voor gerechtsdeurwaarders
  • Inzichten vanuit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Problematische schulden' (gereed mei 2024)

Begin volgend jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning. Deze verkenning kan vervolgens betrokken worden bij de opvolging van het eerdergenoemde Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar problematische schulden, aldus de minister.

Minister uit waardering voor initiatief KBvG

De minister spreekt ook zijn waardering uit voor het initiatief van de KBvG, omdat de KBvG met de financiering van het rapport van André Moerman en Nadja Jungmann heeft laten zien in staat te zijn om naar het maatschappelijk belang van de problematiek te kunnen kijken.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen