Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Per 1 februari 2023 zullen de liquidatietarieven kanton en handel opnieuw worden geïndexeerd. De drie civiele LOV’s zijn met elkaar overeengekomen dat de liquidatietarieven per 1 februari 2023 geïndexeerd worden met 6,2%.

De Rechtspraak licht als volgt toe:

Volgens de afgesproken rekenmethode zou de indexering dit jaar uitkomen op 12,4%. Aangezien dit een forse verhoging is en gelet op de plotselinge explosieve inflatie op dit moment, die eigenlijk ingegeven is door één specifieke prijsstijging, is afgesproken dat dit percentage wordt gehalveerd.

De indexering valt dit jaar dan iets hoger uit vanwege de uitzonderlijke en extreme situatie waar we nu in zitten. Maar de indexering dit jaar wordt gezien als een tussenjaar.

Aanvullend is afgesproken dat de liquidatietarieven vanaf 1 februari 2024 opnieuw geïndexeerd zullen worden volgens de eerder afgesproken rekenmethode en dan vervolgens weer op 1 februari 2026 etc.

KLIK HIER voor de nieuwe tarieven (verhoging met 6,2%) zoals die gaan gelden vanaf 1 februari 2023. De nieuwe tarieven gelden voor uitspraken vanaf 1 februari 2023 en arresten vanaf 1 februari 2023 (en bij vernietiging het tarief van de rechtbank naar datum uitspraak rechtbank).

De nakosten zullen met hetzelfde percentage worden verhoogd.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen