Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Deze week is het dan zo ver, de laatste reguliere ledenraadsvergadering voordat de zomervakantie begint. Uiteraard vindt er op 8 juli as. nog een extra ingelaste ledenraadsvergadering plaats voor de vaststelling van de Gerechtsdeurwaardersverordening en het kiezen van de vicevoorzitter, maar niet voordat er nog verkiezingen hebben plaatsgevonden en diverse reglementen zijn behandeld. 

In het bestuur vallen aankomende maanden drie vacatures vrij: op 1 juli 2022 de vacatures van de bestuursplaatsen van Barbara ter Kuile en Sjef van der Putten en op 1 september 2022 de vacature voor de plaats van Oscar Jans. Barbara ter Kuile en Oscar Jans stellen zich herkiesbaar, Sjef van der Putten niet. Dat betekent dat er nog één vacature openstaat en inmiddels zijn daarvoor ook de kandidaten bekend: Lorena Botter en Patrick Plate. Ter vergadering zal de Vacaturecommissie haar advies aan de ledenraad overbrengen, waarna de ledenraad zal worden verzocht het nieuwe bestuurslid te kiezen. Wij maken de winnaar uiteraard zo snel mogelijk bekend. 

Naast de verkiezingen staan er een aantal reglementen geagendeerd: het Reglement Gegevensverstrekking is aangepast, omdat de gegevensaanlevering in de toekomst niet meer via het CBS zal verlopen, en het Reglement Vacaturecommissie, omdat de Vacaturecommissie zelf een aantal onduidelijkheden constateerde en die verhelderd wilde hebben. 

Andere zaken die besproken zullen worden zijn de stand van zaken van Schuldenwijzer, een evaluatie van de heidag van de ledenraad, een voorstel voor het digitaal doen van aangifte, een notitie over de waarborging van de continuïteit van kennis binnen het bestuur, en uiteraard de verslagen vanuit het bestuur en de commissies. 

Een extra ledenraadsvergadering zal dus worden ingelast op 8 juli 2022, voor de vaststelling van de Gerechtsdeurwaardersverordening en het kiezen van de vicevoorzitter. De eerstvolgende reguliere ledenraadsvergadering vindt plaats op 22 september 2022.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen