Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De ledenraadsvergadering in oktober is met een dag vervroegd en vindt nu plaats op woensdag 27 oktober 2021. De reden daarvan is dat op donderdag 28 oktober 2021 de Credit Expo plaatsvindt in ’s-Hertogenbosch waar meerdere bestuurs- en ledenraadsleden bij aanwezig willen zijn, maar ook op de agenda van de ledenraad staan diverse belangrijke onderwerpen waarbij aanwezigheid van de verschillende bestuurs- en ledenraadsleden meer dan gewenst is. Voorts is dit de eerste ledenraadsvergadering in een jaar tijd die weer fysiek zal plaatsvinden.  

Zo zal de ledenraad onder meer overgaan tot het opnieuw aanwijzen van een voorzitter uit haar midden. Voor het voorzitterschap heeft de heer Pijnenburg laten weten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Daarnaast staan de begroting en het heffingreglement voor 2022 op de agenda, zal er een plan voor het bestuur en het bureau worden besproken, wordt er een voorstel gedaan voor de digitalisering van executieverkopen en worden onder meer de laatste opmerkingen op de Gerechtsdeurwaardersverordening besproken.

Daarnaast passeren uiteraard de standaard agendapunten de revue, zoals de commissieverslagen en het verslag vanuit het bestuur. De volgende en laatste ledenraadsvergadering van dit jaar vindt plaats op donderdag 23 december 2021. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen