Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op donderdag 18 februari 2021 komt de ledenraad dit jaar voor de eerste keer bijeen. Gegeven de nog steeds aanwezige bijzondere omstandigheden zal die vergadering wederom plaatsvinden via een digitale oplossing. Het is een volle agenda met belangrijke onderwerpen.

Zo staat onder meer de herverkiezing van de vicevoorzitter van de ledenraad op de agenda, voor welke vacature de heer Ruis zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld. Daarnaast zijn er wijzigingsvoorstellen voor de reglementen van de Vacaturecommissie en het Voorzieningenfonds geagendeerd. 

Voorts staat het rapport van de impactanalyse van Schuldenwijzer op de agenda. Het rapport zal worden gepresenteerd door de onderzoekers van het onderzoeksbureau Flynth, waarna de ledenraad in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.  

De vergaderstukken zijn terug te vinden op Mijn KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen