Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De service SendSecure stopt per 1 augustus 2020. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om declaraties via SendSecure in te dienen bij het LDCR.

Namens LDCR het volgende bericht: de service SendSecure stopt per 1 augustus 2020. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om declaraties via SendSecure in te dienen.

Alle deurwaarders die op 20 april 2020 een account hadden bij SendSecure zijn  in week 17 en 18 door team Griffie van het LDCR geïnformeerd en uitgenodigd om zo snel mogelijk gebruik te gaan maken van ZIVVER.

Voor vragen en voor deurwaarders die op 20 april 2020 geen account hadden bij SendSecure maar wel willen gaan declareren bij het LDCR kan een schriftelijk verzoek gestuurd worden naar ‘kosteloze.exploten.ldcr@rechtspraak.nl’.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen