Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Mr. dr. Kasper Krzemiński is op 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een belangrijke benoeming voor gerechtsdeurwaarders en het goed functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Krzemiński richt zijn aandacht op het executie- en beslagrecht waarmee vonnissen van rechters uitgevoerd worden: de kerntaak van de gerechtsdeurwaarder.

Voluit wordt Krzemiński bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarmee wordt hij de tweede hoogleraar in Nederland op dit rechtsgebied samen met Prof. Mr. Ton Jongbloed bij de Universiteit Utrecht.

Het executie- en beslagrecht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat. Een vonnis dat niet ten uitvoer kan worden gelegd is een papieren tijger. Onder invloed van ondermeer de discussie over de schuldenproblematiek, privacyregels maar ook de effectiviteit van het bestaande executierecht is het executie- en beslagrecht volop in beweging.

Krzemiński wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan een goede rechtsbedeling, rechtsbescherming en toegang tot recht; onderwerpen die om een fundamentele benadering vragen. Zijn onderzoek in het versterkt de KBvG in het wetenschappelijke- en maatschappelijke debat om het executie- en beslagrecht rechtvaardiger en effectiever maken.  Van harte welkom dus!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen