Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft onlangs een eigen weerbaarheidscoördinator aangesteld. Daarmee geeft de KBVG antwoord op het toegenomen aantal meldingen en signalen van gerechtsdeurwaarders die zich onveilig voelen tijdens hun werk. Ze worden onder meer geconfronteerd met fysiek en verbaal geweld, bedreigingen, aanvallen, stalking of doxing. Weerbaarheidscoördinator Mario Loeffen gaat aan de slag om gerechtsdeurwaarders en kantoorpersoneel weerbaarder te maken. 

Mario begeeft zich als trainer en adviseur al jaren onder de beroepsgroep en brengt dan ook een schat aan ervaring en expertise met zich mee. Hij zal een centrale rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van trainingen die niet alleen gerechtsdeurwaarders, maar ook telefonische medewerkers en baliepersoneel van gerechtsdeurwaarderskantoren voorbereiden op verschillende uitdagingen in hun dagelijkse werkzaamheden. 

Proactiviteit cruciaal
Loeffen: “Gerechtsdeurwaarders en hun teams bevinden zich soms in extreme situaties, variërend van agressie en intimidatie tot doxing en geweld. Hoewel we agressie en geweld niet altijd kunnen voorkomen, is het als deurwaarder cruciaal om proactieve maatregelen te overwegen en voorbereid te zijn op mogelijke escalaties. In een tijd waarin het motto 'dit hoort erbij' niet langer volstaat, wil ik bijdragen aan een cultuur van preventie en samenwerking door opvolging. Ik heb daar erg veel zin in.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen