Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De SNG Rekenmodule vBVV is klaar om op 1 januari 2021 in gebruik te nemen. De door het Programma vBVV vereiste ketentest is succesvol afgerond, daarmee is aangetoond dat de Rekenmodule van SNG aan de wet en de eisen van het Programma vBVV voldoet. Er is een pentest (beveiligingstest) uitgevoerd op de SNG Rekenmodule met een positief resultaat. Softwareontwikkelaars zijn bezig met de benodigde ketentesten voor de aansluiting op bestaande applicaties bij gerechtsdeurwaarderskantoren. Naar verwachting zullen ook zij deze spoedig met goed resultaat afronden.

In aansluiting op de techniek loopt ook de kantoorimplementatie van de beroepsgroep op schema. Zo zijn in de op 2 november jl. vastgestelde ‘Bestuursregel beslag op vorderingen’ de afspraken rondom het coördinerende deurwaarderschap uitgewerkt en gecodificeerd voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk. Ook worden er werksjablonen en modellen voor werkprocessen aan gerechtsdeurwaarderskantoren ter beschikking gesteld en loopt er een informatief programma met implementatiespreekuren, PE-cursussen en webinars. Uit de ledenrapportages die in de beroepsgroep zijn uitgewerkt komt dan ook het beeld naar voren dat gerechtsdeurwaarderskantoren op schema liggen om met de wet te gaan werken. Bij wijze van dubbelcheck op de samenwerking met andere (overheids-)beslagleggers neemt de KBvG deel aan de laatste ketensimulaties rondom het coördinerende deurwaarderschap en de berekening van de beslagvrije voet.

Samenvattend: de KBvG en SNG zien de inwerkingtreding van de wet met vertrouwen tegemoet!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen