Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De ledenraad van de KBvG heeft Michaël Brouwer als nieuwe bestuursvoorzitter gekozen. De huidige voorzitter, Wilbert van de Donk, treedt op 1 november 2020 af en draagt dan het stokje over. De Ledenraad koos voor een man met een missie.

Wilbert van de Donk: ”Voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter hadden zich twee geschikte kandidaten gemeld. Arjan Boiten, penningmeester van de KBvG, en Michaël Brouwer, voorzitter van de Ledenraad. Beide heren hadden een goed verhaal en een goede interne campagne. De Ledenraad heeft uiteindelijk voor de persoon van Michaël gekozen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Michaël een belangrijke rol kan gaan spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de beroepsorganisatie.”

Michaël Brouwer, momenteel CEO van Syncasso en voorzitter van de Ledenraad van de KBvG, motiveerde zijn kandidatuur als volgt:
“Het is tijd om de toekomst van ons ambt, de toekomst van onze beroepsgroep, onze toekomst actiever in te gaan vullen. Onderwerpen als de exclusieve invordering, digitalisering van onze werkzaamheden en de regierol in het schuldendomein bieden grote kansen. Als voorzitter houd ik daarbij het strategisch overzicht, verbind in- en extern en zet ik mensen in hun kracht zodat we samen onze doelen realiseren en een gezonde toekomst tegemoet gaan.”

In het najaar kunt u in GDW. nader kennismaken met Michaël.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen