Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vandaag zijn de kerncijfers van de beroepsgroep over 2022 gepubliceerd. Voor de publicatie van de cijfers is woensdag 16 mei 2023 een persbericht verzonden aan diverse media. Op de website is een interactieve weergave van de cijfers te zien, alsmede het rapport van de cijfers in Pdf

Welke zaken vallen op?

Gerechtsdeurwaarders gingen in 2022 opnieuw minder vaak over tot ambtshandelingen, zoals dagvaarden en beslagleggen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de gerechtsdeurwaarderskantoren. De daling komt vooral doordat gerechtsdeurwaarders steeds beter kunnen inschatten of iemand niet kán of niet wíl betalen. Op basis daarvan kunnen zij maatwerk leveren en bepalen of een ambtshandeling nodig is. Ook de coulanceregelingen in het kader van coronasteun droegen bij aan de daling.

Vergeleken met 2021 daalde het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen in het afgelopen jaar van 1,74 miljoen naar 1,56 miljoen. Het aantal dagvaardingen ging omlaag van 306 duizend naar 276 duizend, het aantal beslagleggingen van 376 duizend naar 346 duizend. Het aantal aangezegde ontruimingen steeg, van 7.700 naar 9.500, maar het aantal doorgezette ontruimingen bleef met 3.218 stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar (3.100). Dat betekent dat na de aanzegging van de ontruiming relatief vaker alsnog een oplossing werd gevonden. 

De zorgwekkende stijging van agressie en geweld tegen gerechtsdeurwaarders lijkt te stabiliseren. Eerder maakte de KBvG bekend dat hiervan in de eerste zes maanden van 2022 al 615 meldingen werden gedaan, tegenover 445 keer in heel 2021. Met nog eens 101 meldingen in de tweede helft van het jaar komt het aantal meldingen in heel 2022 op 716, toch nog een toename van 61%. In 19 gevallen werd aangifte gedaan. Het aantal kantoorklachten is in het afgelopen jaar afgenomen, van 2.291 naar 2.090.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen