Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG heeft als wettelijke taak om de juiste beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van leden te verhogen. Om het inzicht in de branche te vergroten heeft de KBvG in februari 2018 een reglement met gegevens vastgesteld die door de leden halfjaarlijks geleverd moesten worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2022 worden de gegevens geleverd aan de SNG. Op deze pagina vindt u een interactieve weergave van de gegevens over de eerste helft van 2023. 

Voor het rapport in Pdf over 2023 klik hier.     
Voor eerdere rapporten zie de archiefpagina

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen