Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG heeft als wettelijke taak om de juiste beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van leden te verhogen. Om het inzicht in de branche te vergroten heeft de KBvG in februari 2018 een reglement met gegevens vastgesteld die door de leden halfjaarlijks geleverd moeten worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen