Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De minister van Rechtsbescherming heeft  de Tweede Kamer bericht over de herijking van de Btag-tarieven. Per 1 juli zal eindelijk een indexering van deze tarieven zal plaatsvinden. Het traject heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar we zijn blij met de aankondiging van de inwerkingtreding van de AMvB per 1 juli as.. Juist nu spelen gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol bij het voorkomen van oplopende schulden. Dan is het fijn dat er tarieven tegenover staan die beter passen bij het werk dat gerechtsdeurwaarders verrichten.

Al in 2019 is door een onafhankelijke commissie, de commissie Oskam, vastgesteld dat de tijdsbesteding van een groot aantal ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders aanmerkelijk was toegenomen. De commissie ontwikkelde daarop een voorstel voor actualisering van de tarieven.

Meer dan een jaar later, in oktober 2020, is in het convenant met de minister van Rechtsbescherming als onderdeel van een heel pakket aan maatregelen vastgelegd dat een nieuw model voor tariefvaststelling zou worden ontwikkeld, waarmee kan worden ingespeeld op zowel technische- als economische- en maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders. 

Dat de tarieven nu eindelijk bij de tijd worden gebracht is een belangrijke erkenning voor het werk dat door onze beroepsgroep dagelijks wordt verricht. Werk waar we trots op zijn en waartegenover een kostendekkende vergoeding mag staan.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen