Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat het bij een debiteur in rekening brengen van explootkosten om voor e-court te verschijnen, redelijk is.

Indien een gerechtsdeurwaarder een exploot doet waarbij een persoon wordt opgeroepen om voor e-Court te verschijnen, is dat een ambtshandeling. Hoewel de doorberekening aan de schuldenaar van de daaraan verbonden explootkosten niet op het Btag mag worden gebaseerd, betekent dat nog niet dat de verkregen titel niet tevens voor deze explootkosten mag worden geëxecuteerd. De hoogte van de daarbij in rekening gebrachte kosten, gelijk aan het Btag-tarief, wordt daarbij redelijk geacht.

Deze uitspraak is gewezen naar aanleiding van (onder meer) een klacht waarin het BFT de gerechtsdeurwaarder verwijt dat hij in een groot aantal exploten heeft voorgewend dat justitiabelen de aan de exploten verbonden werkelijke kosten verschuldigd waren, en vervolgens in een groot aantal gevallen de verkregen titel ten onrechte voor die explootkosten ten uitvoer heeft gelegd. In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam deze klacht ongegrond verklaard.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen