Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het crisisteam van de KBvG is iedere dag bezig met onderwerpen die het werk van de gerechtsdeurwaarder raken in deze crisistijd. De leden van de KBvG krijgen een aantal keer per week een update via de e-mail, naar gelang er ontwikkelingen te melden zijn.

Er is een spoedwet in de maak, die onder meer een tijdelijke voorziening bevat om fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken te kunnen vervangen door elektronische varianten daarop (artikel 2 en 3). Daar zijn wij blij mee, wij hebben er ook op aangedrongen, het is immers van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren.

Daarom hebben de gerechtsdeurwaarders met de rechtspraak afgesproken dat als gedaagde wordt gedagvaard na 6 april 2020, dan ontvangt deze een brief van de Rechtspraak, die door de gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt bij het exploot. De brief bevat aanwijzingen op welke manier de gedaagde mondeling kan verschijnen. Voor de volledigheid: het relaas in de dagvaarding (art 111 lid onder g) blijft ongewijzigd.

Wat ons betreft is dit een mooi voorbeeld van hoe de gerechtsdeurwaarders en de rechtspraak elkaar kunnen versterken.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen