Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak wordt een nieuwe incassodagvaarding ontwikkeld die eenvoudig taalgebruik met juridische correctheid beoogt te combineren. De werkgroep met expertise uit verschillende vakgebieden nodigt betrokken uit op het concept te reageren. Vanuit de KBvG heeft bestuurslid Barbara ter Kuile namens de gerechtsdeurwaarders haar steentje bijgedragen.

Burgers die de huidige incassodagvaarding ontvangen, begrijpen door het juridisch jargon vaak niet goed wat er van hen verwacht wordt. Bovendien is een deel van hen laaggeletterd. Het taalgebruik is dan ook grotendeels aangepast.
 
Een van de belangrijkste overwegingen bij het opstellen van deze gemoderniseerde en vereenvoudigde incassodagvaarding is steeds geweest dat de dagvaarding blijft voldoen aan de wettelijke vereisten. Het bleek lastig eenvoudig taalgebruik te combineren met juridische correctheid. Daarom blijven sommige juridische begrippen gehanteerd en is ervoor gekozen dit jargon zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, ook omdat de begrippen in latere stadia terug blijven komen.
 
Daarnaast komen er uitlegfilmpjes en een begrippenlijst op de website rechtspraak.nl en is de opmaak en paginavolgorde van de dagvaarding aangepast.

Feedback
Feedback geven kan tot en met 12 mei 2021. Daarna gaat de werkgroep verder aan de slag met de verwerking ervan. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen