Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De beroepsgroep krijgt hiermee een nieuw bewindspersoon. Staatssecretaris voor Rechtsbescherming Teun Struycken neemt het stokje over van Franc Weerwind.

We danken Franc Weerwind voor zijn constructieve inzet in de afgelopen jaren. 

Voorzitter Chris Bakhuis: “De gerechtsdeurwaarders voelden zich gezien en gehoord door Weerwind. Hij zag ons als de schakel tussen alle partijen: Van de rechtspraak tot de bedrijven en de burgers.”

Staatssecretaris Struycken heeft ervaren wat het belang is van dialoog, van verkenning van elkaars belangen en oplossingsroutes. Uitgangspunt bij zijn werk zal zijn zoeken naar de menselijk maat en oog hebben voor de kwetsbare mens. Gerechtsdeurwaarders zetten zich daarvoor elke dag in. De KBvG ziet dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking en wenst de nieuwe staatssecretaris veel succes toe!
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen