Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021, kunnen burgers bij beslagen op hun periodieke inkomsten of vermogen ook zelf hun beslagvrije voet controleren op uwbeslagvrijevoet.nl. Zorg er daarom voor dat in uw communicatie naar burgers altijd deze website wordt vermeld. Daarmee kunnen we voorkomen dat zij zelf incorrecte berekeningen maken met eventuele andere tools.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen