Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De ALV van de KBvG wordt goed bezocht. Notarissen en advocaten spitsen jaloers de oren als ze horen dat er zo’n 20% van onze leden (160) op een ALV aanwezig is. Daar kunnen ze alleen van dromen. Toch is dat niet genoeg. Onze beroepsgroep staat aan de vooravond van een transitie. Daarvoor is samen optrekken en goed informeren essentieel!

Digitalisering en het maatschappelijke debat over schulden zorgt dat we anders gaan werken in de toekomst. Vanaf 1 januari werken we in de keten derdenbeslag: een ongekend grote samenwerking waarbij overheid en semioverheid informatie uitwisselt over beslagen en het vaststellen van de vBVV. Dat is nog maar het begin. Ons DBR wordt vBR en verder uitgerold zodat andere beslagleggers ook mee moeten gaan doen.
 
Digitaal dagvaarden en betekenen wordt steeds meer toegepast en mogelijk. Ik ben er trots op dat wij als gerechtsdeurwaarders veel van deze innovaties hebben geïnitieerd. Daarmee houden we regie en kunnen we onze waarde voor de maatschappij versterken. Betrokkenheid van onze leden is daarbij essentieel om mee te denken, te informeren, onze krachten te bundelen en vorm te geven aan de gerechtsdeurwaarder V2. Denk mee, praat mee en werk mee aan de toekomst van onze beroepsgroep: laat uw stem horen! Uw aanwezigheid op de ALV is daarom nu nog belangrijker!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen