Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In het afgelopen jaar is er veel nieuwe wetgeving in werking gegaan. De nieuwe beslagvrije voet, de modernisering van het beslag- en executierecht en pas nog het moratorium voor de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. Gerechtsdeurwaarders zijn aan strikte wettelijke regels gebonden bij de uitvoering van vonnissen en andere titels. Met al deze nieuwe wetten: wat vinden gerechtsdeurwaarders van de implementatie van die nieuwe regels?

De wetgeving rondom het moratorium voor de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire is in deze een vreemde eend in de bijt. Het is een soort van reparatiewetgeving. Onder hoge tijds- en politieke druk tot stand gekomen om te voorkomen dat bij gedupeerden beslag kon worden gelegd of kon worden ontruimd. De inbreng van de KBvG is met name geweest een weg te zoeken die zoveel mogelijk praktisch uitvoerbaar was.
 
De vereenvoudigde beslagvrije voet en de modernisering beslag- en executiewet zijn voor de werkwijze van de gerechtsdeurwaarders ingrijpende wijzigingen geweest. Zowel software als procedures moesten worden aangepast en personeel moest worden bijgeschoold. 

Deze wetswijzigingen zijn gedeeltelijk het gevolg van initiatieven van de KBvG om eerlijk te kunnen invorderen. Dat past binnen het huidige tijdsbeeld. De implementatie van bijvoorbeeld de vereenvoudigde beslagvrije voet heeft veel gevraagd van gerechtsdeurwaarderskantoren. Dat de implementatie op 1 januari was afgerond en we met de nieuwe regels konden werken was een toets die we glansrijk hebben doorstaan: mijn complimenten aan alle kantoren en hun medewerkers!

Na de zomer zullen we een enquête uitzetten en gaan we een webinar organiseren waarmee we uw ervaringen met deze implementaties willen ophalen. Waar lagen knel- of verbeterpunten? Welke ervaringen wilt u delen en wat kunnen we in de toekomst beter doen? Die informatie halen we bij u op om nieuwe wetswijzigingen beter te kunnen implementeren en u beter te informeren. Tipje van de sluier licht ik alvast op: de webinars krijgen zoveel positieve feedback dat die zeker blijven!schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen