Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Hoewel het kabinet demissionair is, blijven de ontwikkelingen rondom de toeslagenaffaire razendsnel doorgaan. In de Tweede Kamer is een motie van de kamerleden Lodders en Weyenberg aangenomen. Daarmee komt er voor de betrokkenen (en hun toeslagpartner) een moratorium.

Het moratorium gaat van rechtswege in op het moment van ontvangen van de € 30.000 compensatie, OF een aanvullende compensatie indien men al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen OF als mensen zich hebben aangemeld voor compensatie: op 12 februari 2021 tot en met 1 mei 2021. 

Er zijn op dit moment nog een aantal onduidelijkheden over hoe de tekst van het moratorium dient te worden geïnterpreteerd. Zo goed als zeker is echter dat de schuldeiser zich tijdens de loop van het moratorium niet kan verhalen op de goederen van de betrokkene (of partner). Er mag dus geen verhaal worden gehaald tijdens de moratoriumperiode. Een andere bemoeilijkende factor is dat we niet weten welke burgers het betreft en dat er een terugwerkende termijn is. 

Dagelijks heb ik overleg met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën om te komen tot werkbare afspraken. Inzet daarbij is enerzijds recht doen aan de rechten van zowel de schuldeisers als de schuldenaar/betrokkenen. Anderzijds maak ik me hard voor duidelijke en werkbare afspraken. Moratoria voor betrokkenen die wij niet kennen en regels met terugwerkende kracht hebben in dit geval buiten de gebouwen van de Tweede kamer geen praktische waarde. Daarmee worden de problemen niet kleiner.

Van de nieuwe ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen