Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De afgelopen weken kwam de ‘seksdeurwaarder’ weer in het nieuws, omdat hij voor de rechtbank moest verschijnen en werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachtingen en aanranding. Vergrijpen die hij tussen 2002 en 2016 heeft gepleegd: in ruil voor seks konden vrouwelijke debiteuren hun schulden aflossen. De vrouwen die daarmee ‘instemden’, zagen geen andere uitweg meer. 

De integriteit die wij als gerechtsdeurwaarders heel belangrijk vinden, werd door deze ene persoon door het slijk gehaald. Hij misbruikte zijn ambtelijke macht om mensen die al in een lastige positie zaten te dwingen aan zijn seksuele eisen tegemoet te komen. Ik verwerp zijn gedrag, vooral ook omdat tijdens de rechtszaak bleek dat de man eigenlijk niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. Reflecteren op je eigen handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen, is onlosmakelijk verbonden met integriteit.

De KBvG heeft in 2017, toen het handelen van deze gerechtsdeurwaarder aan het licht kwam, direct een spoedklacht tegen hem ingediend om hem uit zijn ambt te laten ontzetten en dat is ook gebeurd. Gerechtsdeurwaarders hebben vanuit hun ambt een bepaald gezag: wij zijn uitvoerders van de wet, dat brengt een machtspositie met zich mee. Te allen tijde dragen wij de verantwoordelijkheid hier integer mee om te gaan, bij elke stap die wij zetten, bij elke handeling die wij verrichten.

Ik ben trots op mijn ambt en op de beroepsgroep, omdat wij onafhankelijk toezicht op ons gedrag en handelen goed hebben geregeld. Klachten over het gedrag van gerechtsdeurwaarders kunnen zonodig worden behandeld door de tuchtrechter. Los daarvan vind ik het essentieel dat de integriteit van gerechtsdeurwaarders voortdurend onderwerp van gesprek is. Bij de verantwoordelijkheid die ons vanuit het ambt is gegeven, hoort dat wij aan te spreken zijn op ons handelen. Of het nu gaat om ernstige of minder ernstige klachten, reflecteren op wat wij zelf anders hadden kunnen doen, is een must in dit vak.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen