Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De zomervakantie is voor de meesten van ons voorbij, we zetten de schouders er weer onder! Voor het bestuur en bureau van de KBvG een moment om zowel terug als vooruit te kijken.
 

De eerste helft van dit jaar was een drukke tijd met veel nieuwe wetten en regels die gerechtsdeurwaarders hebben moeten verwerken. Ook de kindertoeslagaffaire met het moratorium heeft nogal wat van u gevraagd. Dat realiseren we ons als bestuur. Daarom horen we graag van onze leden hoe ze dit hebben ervaren om daar voor de toekomst beter mee om te kunnen gaan.

KBvG-leden hebben onlangs een link naar een enquête ontvangen waarmee ze hun mening kunnen geven over de ondersteuning bij de implementatie van de verordening grenzen tariefmodellen, vBVV, modernisering rechtsvordering en de toeslagenaffaire. Per onderwerp vragen we u wat u vond van de ondersteuning door het bestuur en bureau. Was die voldoende, wat was goed en wat kan beter? Met uw reacties kunnen we betere ondersteuning en informatie geven, vul de enquête dus in!

Belangrijkste van de enquête vind ik de open vragen. Daar heeft u alle ruimte om in te vullen wat goed was en wat beter kan. Beide horen we graag, denk mee en laat ons weten wat u vindt! Deze feedback is voor bestuur en bureau noodzakelijk om ons werk goed te kunnen doen en te laten aansluiten op de behoefte van de KBvG-leden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking aan de enquête. In Nieuws van de Week wordt over enige weken een terugkoppeling gegeven.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen