Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De afgelopen maanden is door onderzoeksbureau Pro Facto een grondige evaluatie uitgevoerd van onze beroepsorganisatie. Belangrijke externe stakeholders en ketenpartners van de KBvG, zoals onder andere de Raad voor de Rechtspraak, de NVVK, de LOSR en het ministerie van Justitie zijn door Pro Facto uitgevraagd over hun beeld van en ideeën over ons. En ook onze eigen leden hebben middels een uitgebreide enquête hun stem kunnen laten horen. 

Ook al is de aanleiding een wettelijke, het voelt als een cadeautje dat zo gedegen onderzocht wordt hoe het gaat met de KBvG. Hoe de buitenwereld onze beroepsgroep beschouwt. Hoe onze leden vinden dat wij functioneren. De vorige keer dat wij het uitgebreide evaluatierapport Noblesse Oblige in ontvangst mochten nemen is alweer even geleden; dat was in 2009 om precies te zijn. De aanbevelingen uit dat rapport zijn ook weer meegenomen bij deze evaluatie.

Bij het onderzoek door Pro Facto is onder meer gekeken hoe we met de aanbevelingen uit het rapport Noblesse Oblige aan de slag zijn gegaan. In de afgelopen jaren hebben we als beroepsgroep hard gewerkt aan een steviger positionering en hebben we ervoor gezorgd dat we door stakeholders en ketenpartners worden gezien als een serieuze speler in het maatschappelijk debat over een effectievere en duurzamere aanpak van schulden en wanbetalingen. Ook nieuwe uitdagingen waar we als gerechtsdeurwaarders mee te maken hebben, zijn onderdeel geweest van het onderzoek.

Hoewel we het rapport van dit nieuwe onderzoek pas aan het eind van dit jaar verwachten, ben ik heel blij dat de eerste indruk een positieve is. Feedback krijgen van de wereld om ons heen kan soms spannend zijn, maar met de aanbevelingen kunnen we weer verder vorm geven aan de ontwikkelingen in het speelveld waar onze PBO mee te maken heeft. Als beroepsorganisatie staan we open voor kritische feedback en reflecteren we daarop. We zoeken steeds weer de verbinding met de andere partners uit het maatschappelijk speelveld en met onze eigen achterban. In mijn ogen heel belangrijk, want met elkaar bereiken we meer voor de samenleving dan elke speler alleen.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen