Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vlak voor de landelijke verkiezingen van afgelopen maart organiseerde de KBvG een verkiezingsdebat. Vier Tweede Kamerleden debatteerden met elkaar over vier verschillende standpunten die te maken hadden met een effectievere, duurzame aanpak van schulden en wanbetaling. Een van de aanwezige Kamerleden, Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) diende vervolgens een motie in waarmee ze het kabinet verzocht om naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken.  

Wat daar uiteindelijk uit is voortgekomen is een verslagpaper met 10 oplossingen voor probleemschulden, dat vandaag is gepubliceerd als Kamerstuk. Dat paper is een gezamenlijk document van verschillende partijen uit het schuldendomein. In de zomermaanden kwamen die partijen, waaronder naast de KBvG ook de NVVK, het LOSR, het Nibud, het lectoraat Armoede en Schulden, Deurwaardersbelangen.nu en de NVI en de Rechtspraak, bijeen in een viertal thematafelsessies om met elkaar ideeën uit te wisselen en mogelijke oplossingen te bespreken.  

De thematafels hadden als onderwerp ‘Kleine schulden klein houden’, ‘Sociaal tarief en verdienmodel’, ‘Innovatie, digitalisering en privacy’ en ‘Kwetsbare groepen en betalingscultuur’. Vandaag heeft minister van Rechtsbescherming Sander Dekker de Kamerbrief gepubliceerd die ingaat op de motie van Marijke van Beukering-Huijbregts en die kort beschrijft wat er tijdens de thematafels is besproken. Het verslagpaper is een van de bijlagen bij deze brief.

Ik ben er niet alleen ontzettend trots op dat onze beroepsgroep zo betrokken is geweest bij het in gang zetten van de thematafels. Ik ben ook trots dat we met deze partijen tezamen deze 10 oplossingen hebben neergezet. De belofte die minister Dekker doet om met de deelnemende partijen de gezamenlijke punten voortvarend uit te werken om te komen tot beleid dat goed aansluit op de praktijk, juich ik dan ook van harte toe.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen