Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op de laatste vergadering van de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is de analyse van de impact van de uitbreiding Schuldenwijzer besproken. Onderzoekers van Flynth adviseurs en accountants onderzochten de impact van het opnemen van alle schulden waar nog geen inkomensbeslag op is gelegd in Schuldenwijzer.

In de huidige Schuldenwijzer staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders op inkomsten (loon, uitkering of pensioen) hebben gelegd. In een volgende fase zouden alle schulden die gerechtsdeurwaarders behandelen kunnen worden opgenomen. Groot maatschappelijk voordeel daarvan is dat goed kan worden vastgesteld of er wel of geen betaalcapaciteit voor de betreffende schulden is. 

Wanneer alle schulden die gerechtsdeurwaarders behandelen in de uitgebreide Schuldenwijzer staan, zijn er drie voordelen voor de maatschappij:
-    Burgers kunnen op één plaats schuldinformatie vinden en houden beter overzicht;
-    Hulpverleners kunnen, na toestemming van de burger, snel informatie ophalen;
-    Gerechtsdeurwaarders kunnen beoordelen of er betaalcapaciteit is.

Met Schuldenwijzer, bedacht door en gebouwd door KBvG en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), kunnen gerechtsdeurwaarders veel beter vaststellen of er wel of geen betaalcapaciteit is. De uitgebreide schuldenwijzer zorgt per saldo voor minder ambtshandelingen zoals beslagen. De impactanalyse gaf aan dat een omzetdaling voor gerechtsdeurwaarderskantoren tussen de 10 en 25% te verwachten is.

De ledenraad wilde eerst een impactanalyse voordat ze ging beslissen over een uitgebreide Schuldenwijzer. Terecht want eerdere initiatieven van gerechtsdeurwaarders zoals Vish en het digitale beslagregister zorgden ook al voor een omzetdaling.

De onderzoekers van Flynth gaven aan dezelfde problematiek die gerechtsdeurwaarders hebben ook in de zorg tegen te komen: iedereen wil preventie maar wie betaalt dat? Als een ziekenhuis aan preventie doet, draait ze haar eigen omzet de nek om. Zo is het ook met de uitgebreide Schuldenwijzer voor gerechtsdeurwaarders. 

Flynth kwam ook met een oplossing. Het huidige verdienmodel van de gerechtsdeurwaarder moet worden gemoderniseerd. Niet alleen de klassieke taken zoals het leggen van beslag maar ook sociale taken zouden moeten worden beloond. Voorbeelden daarvan zijn het verstrekken van informatie, treffen van minnelijke schikkingen en voorkomen van beslag en ontruiming.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen