Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op vrijdag 17 juni jongstleden vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de KBvG plaats. Voor het eerst weer in fysieke vorm, met 70 leden van verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren, naast het bestuur en het bureau. Wat was het fijn elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten en spreken. Maar natuurlijk was er ook werk aan de winkel!

Als nieuwe voorzitter van de KBvG was dit mijn eerste ALV, best spannend. Maar samen met de aanwezige leden, mijn collega-bestuursleden, de medewerkers van het bureau en Petra van de stemkastjes hebben we er een soepel lopende vergadering van gemaakt. Belangrijke items op de agenda waren onder andere de verkiezingen van nieuwe (plaatsvervangend) ledenraadsleden, de vaststelling van het financieel verslag 2021, een advies van de ALV aan de ledenraad over de Gerechtsdeurwaardersverordening en een terugkoppeling van het bestuur over recente ontwikkelingen aan de aanwezige leden.

Alle deelnemers aan de ALV hebben bij binnenkomst een stemkastje ontvangen om hun stem uit te brengen, onder andere bij de verkiezing van de nieuwe ledenraadsleden. Richelle Elshof, Iwan van Ravenswaaij en Olaf Straver zijn benoemd als ledenraadslid. Matthijs Brekelmans, Jeroen Nijenhuis, Marco Geerling, Dion van Empelen, Jochem Meeuwsen en Thomas Kijvekamp hebben een plek als plaatsvervangend ledenraadslid. We wensen alle (plaatsvervangend) ledenraadsleden veel succes en wijsheid toe. De KBvG heeft haar ledenraadsleden hard nodig. Zij bepalen immers het beleid. Op dit moment interviewt de commissie Meerjarenbeleid 2023-2027, bestaande uit een aantal ledenraadsleden, bijvoorbeeld veel stakeholders en ketenpartners ter voorbereiding op het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2023-2027. Het streven is het plan eind 2022 gereed te hebben. 

Na de presentatie over de financiële verantwoording door Arjan Boiten, bestuurslid en penningsmeester van de KBvG, is het financieel verslag 2021 bij acclamatie vastgesteld en is aan het bestuur decharge verleend. Over de Gerechtsdeurwaardersverordening heeft een stemming met de stemkastjes plaatsgevonden. Maar liefst 96% van de aanwezige leden heeft een positief advies uitgebracht aan de ledenraad. Daar zijn we ontzettend blij mee. Hartelijk dank aan alle betrokkenen die hard aan deze herijking hebben gewerkt.

De aanwezige bestuursleden brachten de deelnemers op de hoogte van de recente ontwikkelingen op hun dossiers, onder andere over de stroomlijning keten voor derdenbeslag, Schuldenwijzer, en ontwikkelingen rondom het Executie- en Beslagrecht.  We hebben de vergadering afgesloten met de wens dat we ook op 12 november bij de najaars-ALV weer fysiek bijeen kunnen komen. Dan zullen we naast het huishoudelijke deel ook een middagprogramma organiseren. Hopelijk kunnen we dan weer rekenen op een mooie opkomst van de collega’s. schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen