Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Een gang naar de rechter maken moet voor iedere burger eenvoudig zijn. Wanneer schuldeiser en schuldenaar er samen niet uitkomen en de rechter uitkomst kan bieden, zou dit niet met nóg meer hoog opstapelende kosten gepaard moeten gaan. Natuurlijk kom je niet onder het betalen van griffierechten uit, simpelweg omdat de rechtbank ook betaald moet worden. Maar toegang tot het recht moet nooit zo’n  hoge financiële drempel opwerpen dat burgers en bedrijven de gang naar de rechtbank vermijden. 

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Weerwind besloten de griffierechten per 1 januari aanstaande te verlagen met 13,5%. Het is helaas niet gelukt de griffierechten te verlagen met de 25% die eerder door het kabinet was beloofd. Wat mij betreft is met de verlaging van griffierechten naar 13,5 % een goede eerste stap gezet. Het streven blijft de 25% verlaging.

Begroten blijft een broekzak-vestzak verhaal, hoe je het wendt of keert. Ik hoop dat het volgende kabinet ruimte in de plannen en begroting weet te maken zodat verdere verlaging doorgezet kan worden. De KBvG houdt het doel voor ogen dat het stapelen van schulden moet worden voorkomen. Eén van de maatregelen die daaraan bijdraagt is de griffierechten verder te verlagen, zodat het eenvoudiger wordt voor mensen om hun recht te zoeken. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen