Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In april was ik te gast bij NPO Radio 1 voor een interview over de schuldpauzeknop. De schuldpauzeknop is een sympathiek voorstel van de schuldhulpkoepel NVVK om mensen met problematische schulden voor een bepaalde periode een pauze aan te bieden. In zo’n pauze worden mensen met schulden met rust gelaten door de schuldeisers is dan de afspraak. De rust kan de stress verminderen en er is tijd voor de schuldhulpverlener om orde op zaken te stellen en de schulden inzichtelijk te krijgen.

De eerste werksessie van de NVVK over de landelijke schuldpauzeknop werd op 28 juni georganiseerd en ik was er namens de KBvG bij aanwezig. Tijdens deze werksessie werd de kant van de schuldeisers belicht. Zo werd er bijvoorbeeld concreet gesproken over hoe lang zo’n schuldenrust maximaal zou kunnen duren, zonder dat schuldeisers zelf in de problemen komen. Voor een grote zorgverzekeraar ziet dat er natuurlijk heel anders uit dan voor een kleine mkb’er of zelfstandige.

Na deze eerste bijeenkomst zullen er nog twee volgen: één met schuldhulpverleners en één met hulpvragers, met andere woorden, mensen met schulden. Ik vind het fantastisch dat de NVVK in dit vroege stadium alle partijen betrekt en met ieder van ons in gesprek gaat om zoveel mogelijk informatie op te halen. Maar ik vraag me wel af of de schuldpauzeknop noodzakelijk is, naast alle andere al bestaande initiatieven.

Grote schuldeisers, zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties, hebben convenanten gesloten met de NVVK, waarin al is vastgelegd dat terughoudendheid wordt betracht bij mensen met problematische schulden. Als een schuld niet te verhalen is omdat de schuldenaar simpelweg geen geld heeft om die te betalen, is het zinvoller hem door te verwijzen naar schuldhulpverlening. De meeste grote schuldeisers zien ook in dat het dan geen zin heeft extra kosten te maken. Bovendien, ‘vaste lasten schuldeisers’ hebben sinds vorig jaar de wettelijke plicht om mensen met een betalingsachterstand direct te melden bij de gemeente, zodat de gemeente al in een vroeg stadium kan achterhalen of hulp nodig is. En ook zijn er gerechtsdeurwaarderskantoren die schuldenaren in een vroeg stadium al doorverwijzen naar de gemeente.

Daarnaast hebben gerechtsdeurwaarders het systeem VISH (Verwijs Index Schuld Hulpverlening) via de SNG ter beschikking gesteld aan gemeenten. Daarin kan worden geregistreerd wie er zijn aangemeld voor schuldhulpverlening. Staat een schuldenaar in VISH, dan weet de gerechtsdeurwaarder (en via hem ook de schuldeiser) dat het niet zinvol is om verdere kosten te maken. Inmiddels is zo’n 40% van de gemeenten aangesloten op dit systeem. Het streven is alle gemeenten te laten aansluiten. Ik vraag me af of een pauzeknop nog nodig is als VISH eenmaal door heel Nederland is uitgerold.

Kortom, hoe mooi het initiatief van de NVVK met betrekking tot de pauzeknop ook klinkt, de KBvG plaatst kanttekeningen bij nut en noodzaak. We zouden liever zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van bestaande mogelijkheden, zodat de samenwerking in de schuldenketen effectiever kan verlopen.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen