Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Minister Schouten van Armoede heeft donderdag 16 november een verbeterplan voor de schuldhulpverlening gestuurd aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met schulden is gestegen in het afgelopen jaar, maar dat gemeenten niet meer mensen hebben geholpen en er niet meer doorverwijzingen zijn richting schuldhulpverlening. Ook de aanpak voor hulp bij schulden door gemeenten zijn zeer verschillend. Het maakt dus uit waar je huisje staat, welke hulp je kunt krijgen. Dat is natuurlijk onwenselijk.

Landelijke uniformiteit en een basis dienstverlening voor financiële hulp is dus gewenst. Niet alleen voor burgers maar ook voor alle uitvoerende instanties. Hiermee wordt duidelijkheid geschept voor alle betrokkenen en weten we wat we kunnen verwachten. 


In het verbeterplan is onder meer opgenomen dat gemeenten moeten aansluiten op VISH (Verwijsindex Schuldhulpverlening). VISH is een initiatief dat al jaren geleden is genomen door de KBvG. Alle gerechtsdeurwaarders zijn hierop aangesloten en een deel van de gemeenten. 
Verdere aansluiting hierop door gemeenten heeft een tijdje stilgelegen vanwege privacy-aspecten. Dit laatste probleem is inmiddels opgelost en kunnen alle Gemeenten aansluiten op VISH. 


Als wij als gerechtsdeurwaarder een VISH-melding krijgen, dan heeft het geen zin om verdere kosten te maken. Hiermee ontstaat een win-win situatie voor zowel de schuldeiser, de burger en de gerechtsdeurwaarders. Immers worden onverhaalbare kosten voor de schuldeiser voorkomen, de schuldenlast van de burger wordt niet verzwaard en de gerechtsdeurwaarder hoeft geen inspanningen te verrichten in een niet verhaalbaar dossier. 


Vorig jaar is vanuit de NVVK VISH weer onder de aandacht gebracht van de schuldhulpverleners. Dit heeft een aantal gemeenten doen besluiten om dit te implementeren in hun systemen, maar er moet nog een behoorlijk deel van de Gemeenten aansluiten.


Goed om te lezen dat Minister Schouten vindt dat VISH een onderdeel zou moeten zijn van het verbeterplan. Hopelijk leidt dit tot 100% aansluiting van gemeenten waarmee het maken van onverhaalbare kosten wordt voorkomen. Dit dient alle betrokken partijen en ook het algemeen maatschappelijk belang. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen