Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Deze week zijn er geen opmerkelijke zaken in de media. Wel gaan de gewone afspraken en werkzaamheden van het bestuur en het bureau door. 

Om een aantal te noemen: er heeft periodiek overleg plaatsgevonden met het dagelijks bestuur van het LOVCK. We hebben deelgenomen aan een bijeenkomst georganiseerd door de Ministeries van J&V en SZW over een verkenning naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering, in het kader waarvan door de gelijknamige bestuursadviescommissie ondertussen ook hard wordt gewerkt aan een advies. Uiteraard waren we aanwezig bij het uiterst interessante symposium van de Vakvereniging voor Deurwaarders & Invorderaars. 

Ondertussen zijn we druk doende met het jaarverslag, het voorbereiden van de ledenraadsvergadering van vandaag en de bestuursvergadering van volgende week maandag. Er wordt gereageerd op een aantal  (informele) consultaties over onder meer de Wet open overheid en de Staatscommissie rechtsstaat. Er zijn Woo-verzoeken afgehandeld. Daarnaast komen er veel vragen binnen op het bureau van leden, burgers, advocaten en (inter-)nationale instellingen. Op verschillende dossiers is werk verzet: de Wet kwaliteit incassodienstverlening, de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht, de soevereinen, het Handelsregister en de evaluatie van de KBvG-regelgeving. Ook is er nog  informatie uitgewisseld naar aanleiding van het werkbezoek van vice-minister van Justitie van Vietnam vorige week. De werkzaamheden aan het register en ook de PE-registraties lopen zoals altijd door. 

Al deze werkzaamheden zouden niet mogelijk zijn zonder de niet aflatende ondersteuning van de medewerkers van het bureau. Er wordt veel werk verzet en er wordt nu extra hard gewerkt vanwege de vacature van de directeur. Welke vacature we hopelijk op niet al te lange termijn hopen te vervullen. Enfin, geen bijzonder nieuws deze week, maar wel een kijkje in de keuken van ons bureau ‘de ruggengraat van onze PBO”.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen