Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Enkele dagen geleden nam de Telegraaf contact op met de KBvG. Zij kwamen met het verzoek of wij wilden meewerken aan een online video over de gerechtsdeurwaarder. Aanleiding hiervoor was de Internationale Dag van de Gerechtsdeurwaarder die vandaag plaatsvindt. Dinsdagochtend zijn er opnames gemaakt tijdens een route met collega Stefano Nocco. Aansluitend werd ik geïnterviewd als voorzitter van de KBvG. 

We kregen de gelegenheid onze bredere en veranderende rol in de maatschappij op een positieve manier neer te zetten. We hebben onder de aandacht gebracht dat we actief zijn in het ontdekken van trends in het maatschappelijk veld. Daarnaast brachten we de preventieve taak onder aandacht, die we hebben opgepakt in het voorkomen van schulden onder jongeren. Bijvoorbeeld preventie in de vorm van het geven van gastlessen door onze collega’s op middelbare scholen. Immers, de jongere van vandaag is de schuldenaar van morgen. Het maken van schulden is niet te voorkomen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden. De video is inmiddels gepubliceerd op de website van de Telegraaf
 
Waar ik ook benieuwd naar ben is de verkenning die is uitgevoerd naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering. Naar ik heb begrepen zullen de bevindingen vlak voor het politieke zomerreces worden gedeeld met de Tweede Kamer.
 
Inmiddels is ook verschenen het rapport van de Staatscommissie rechtsstaat met de titel “De gebroken belofte van de rechtstaat” met hierin tien verbetervoorstellen met oog voor de burger. Als KBvG hebben wij ook een bijdrage mogen leveren aan dit rapport. Het rapport gaan wij nog uitvoerig bestuderen om hierop een reactie te kunnen geven. 
 
We zijn volop in beweging en ik hoop jullie vrijdagmiddag tijdens de ALV te mogen zien en spreken. De aftrap zal worden verzorgd door trendwatcher Adjiedj Bakas.  Ook hiernaar ben ik heel erg benieuwd! 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen