Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering op 16 juni hebben we de afgelopen weken vier regiobijeenkomsten gehouden: in Zwolle, Rotterdam, Eindhoven en Oostzaan. In totaal hebben we hier met een kleine vijftig collega’s actuele dossiers doorgenomen en de evaluatie van de KBvG-regelgeving besproken. Een korte terugblik.

Op het programma stonden verschillende thema’s die nu spelen, zoals de sociale ministerieplicht, het Kwaliteitsfonds en onze cijfers van 2022. Er heerste een informele sfeer en er kwamen goede discussies op gang over bijvoorbeeld een mogelijk sociaal tarief en onze pitch hierover aan de thematafels. Maar we hebben het ook uitgebreid gehad over agressie jegens gerechtsdeurwaarders en ondermijning van het gezag. Tijdens de bijeenkomsten werden verschillende onaangename incidenten naar voren gebracht. 

Gisteren heb ik deze ontwikkeling bij het ministerie onder de aandacht gebracht en om actie gevraagd. Bijvoorbeeld door aangifte doen gemakkelijker te maken en ons op ons woord te geloven. Hierbij heb ik ook aangehaald dat Minister Weerwind aan ons de toezegging heeft gedaan om dit op te pakken. Hopelijk komt hier nu vaart in en kunnen wij ons als gerechtsdeurwaarders gehoord voelen en beschermd door de overheid.

Wat ons betreft waren de regiobijeenkomsten geslaagd. En ook de reacties van de aanwezige leden zijn positief. De informele setting wordt als zeer plezierig ervaren; de regiobijeenkomsten zijn informatief, en maken het tegelijkertijd makkelijker om ervaringen vanuit het veld te delen. In elk geval is de oproep gedaan om de regiobijeenkomsten in stand te houden. Hieraan gaan we gehoor aan geven. Misschien zelfs in een andere nog wat informelere vorm, zoals een KBvG-café. Maar hier komen we op terug. En natuurlijk houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij het ministerie.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen